Ir o contido principal
  • Teléfono: 981 24 35 06
  • Email: info@omundoquequeremos.org

Quen somos?

AS ORGANIZACIÓNS SOCIAIS:

O mundo que queremos nace gracias o traballo conxunto de varios colectivos sociais galegos que aportan a este proxecto as súas experiencias, enerxías e xeitos de facer.

SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA

É unha organización non gobernamental de desenvolvemento (ONGD) galega de carácter laico, que promove a xustiza social a través de proxectos de cooperación internacional, axuda humanitaria e de emerxencia, educación para o desenvolvemento, comercio xusto e presión política.

www.solidaridadgalicia.org

AGARESO

A Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social é unha organización sen ánimo de lucro, formada por un colectivo de profesionais do mundo da comunicación en Galicia que cren no poder da comunicación como ferramenta de transformación social. O seu principal obxectivo é utilizar as ferramentas de comunicación para conseguir a Transformación Social, principalmente a través de proxectos de Cooperación Internacional, Educación para o Cambio e Acción Social.

www.agareso.org

ASAMBLEA DE COOPERACIN POLA PAZ

Asemblea de Cooperación Pola Paz (ACPP) é un instrumento, un punto de encontro de persoas que aspiran a vivir nun mundo que cimente os seus piares na dignidade, a xustiza e a igualdade e se poñen a iso para achegar colectivamente o seu granito de area. O seu labor encamíñase a lograr unha sociedade máis igualitaria na que todas as persoas teñan a posibilidade de vivir unha vida digna. A cooperación internacional, a acción nas escolas, a intervención social nos nosos barrios e cidades e a sensibilización cidadá son puntos de apoio fundamentais neste labor de incidencia política.

www.acpp.com

CENTOLAS

Grupo de Teatro das Oprimidxs: 100tolas é un colectivo que traballa sobre as realidades sociais e políticas a través do Teatro dos Oprimidxs e do Teatro Social. Propoñen a arte como ensaio de alternativas para situacións que se revelan como opresións na vida cotiá. Entre tantas, 100tolas preocúpase especialmente sobre as cuestións de xénero, por iso sempre tratan de funcionar desde unha mirada feminista, transformadora das desigualdades

Facebook 100Tolas

E AS INSTITUCIÓNS PÚBLICAS:

O xeso que fixo posible a unión destas organizacións son as institucións públicas, concretamente dúas direccións xerais que a través de dúas liñas de traballo complementarias apoiaron o impulso desta intervención.

Plan Proxecta

Iniciativa impulsada pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa de Galicia que busca a integración na planificación anual dos centros de programas postos en marcha por entidades alleas ao sistema educativo. Trátase polo tanto dun programa que busca a interdisciplinaridade dentro dos espazos da educación regrada, unha liña de traballo que se bota en falla na nova proposta lexislativa en materia educativa.

Se queres saber máis:
https://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/9623

Subdirección Xeral de Cooperación Exterior

Nas diferentes planificacións desta subdirección recollíanse como obxectivos a coordinación entre departamentos administrativos e o impulso de intervencións de Educación para o Desenvolvemento que apoien á sociedade galega no traballo da súa corresponsabilidade na construción da xustiza social. A participación no Plan Proxecta a través do programa Cooperación galega: O mundo que queremos permitiu avanzar en ambos obxectivos a pesar do importante recorte que está a sufrir esta política pública na nosa comunidade.

www.cooperaciongalega.org