Ir o contido principal
  • Teléfono: 981 24 35 06
  • Email: info@omundoquequeremos.org

Proxecto

QUE È O MUNDO QUE QUEREMOS 

Cooperación Galega: O Mundo Que Queremos (OMQQ) é un proxecto de Educación para a Cidadanía Global que naceu no ano 2013. Ten por obxectivo promover que o alumnado galego de secundaria sexa consciente da interconexión que existe entre as realidades locais e as dinámicas globais, para fomentar a conciencia crítica e traballar a corresponsabilidade que todas e todos temos na construción da xustiza social.

Este ambicioso obxectivo abórdase ao longo de todo o curso académico a través de seis sesións na aula ( unha ao mes aproximadamente), nas que a través de xogos de rol, radio e vídeo, teatro da oprimida, un encontro con activistas de países onde traballa a Cooperación Galega, e un acto final de visibilización, sensibilización ou denuncia, o alumando reflexiona sobre a desigualdade social e constrúe os seus propios discursos, participando, deste xeito, na transformación da súa realidade.

Ruta polo Mundo que Queremos

1º PARADA: Coñecendo a realidade. DECEMBRO

Na primeira parada de este proxecto, achegarémonos aos centros educativos para explicarlles ao alumnado en que consiste o noso proxecto e que esperamos desta aventura.

A través dunha metodoloxía baseada na participación, na experimentación e na reflexión traballaremos conceptos claves do proxecto. Dinámicas, como os xogos de rol, facilitarán ao alumnado o debate e a reflexión sobre temas como a desigualdade social, a pobreza, o desenvolvemento sostible, a corresponsabilidade, etc conceptos complexos, pero que a través de accións lúdicas son máis sinxelos de incorporar para o alumnado.

Falaremos da Axenda Internacional de loita contra a pobreza: Axenda 2030; os ODS ( Obxetivos de Desenvolvemento Sustentable) que serán o marco teórico do noso proxecto. Unha vez que as mozas e mozos estean situados e situadas, elixirán un dos ODS sobre o que queiran traballar.

Obxetivos de Desenvolvemento Sustentable

 

2º PARADA: A comunicación para o cambio social (Obradoiros de radio e video). XANEIRO

Na segunda parada terá lugar a primeira das sesións dos obradoiros de radio e video. É unha parte central do proxecto porque buscan que os rapaces e rapazas interioricen os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) a través de ferramentas de comunicación.

Os obxectivos da 1º sesión destes obradoiros son:

Nesta sesión abordaremos o ODS escollido para a aula, trazaremos un plan de acción para conseguir a información, os audios ou as imaxes necesarias para construír o noso produto de comunicación, e formaremos os equipos.

 

Obradoiro de video en Brión

PARADA: Aprender facendo, construíndo discurso (Obradoiros de radio e video). FEBREIRO

Esta terceira parada chegará dúas ou tres semanas despois da segunda, dependendo da dispoñibilidade dos centros educativos. Nesta sesión o alumnado creará un produto final de radio ou video, no que propoñerá as suas ideas e solucions sobre as cuestións sobre as que investigaron e debateron en forma de programa de radio ou cortometraxe.

Aquí podes atopar unha mostra dos traballos de radio e audiovisual das pasadas edicións

 

Obradoiro de radio en Brión

4º PARADA: Teatro da oprimida. MARZO

A través das metodoloxías do Teatro da Oprimida, as compañeiras do colectivo teatral 100Tolas convidarán ao alumnado a coñecer e vivir experiencias nas sua propia pel. Traballarase a través desta técnica historias de racismo, inmigración, desigualdade, violencias de xénero ou manipulación mediática... Para ao final entre todas e todos buscar alternativas ás situacións de opresión que se presentan.

 

Teatro da oprimida

 

5º PARADA. Encontro internacional. ABRIL

Na quinta sesión recibiremos unha visita moi especial. Persoas que traballan activamente na transformación social en países nos que traballa a Cooperación Galega achegaránse a Galicia para compartir co alumnado a súa experiencia, contarlles as súas dificultades, pero tamén os seus éxitos e convidalos a ver o mundo desde a súa perspectiva.

Visita do sur

6º PARADA: Acto final: Queremos alzar a voz! MAIO

Nesta última parada, o tren que nos levou de aventura pola comunicación, a cooperación e os países do Sur, chega ao seu fin, pero queremos rematar espallando as nosas mensaxes o máis alto e lonxe posible.

Cada centro educativo organizará unha presentación, na medida das súas posibilidades, para amosar o traballo realizado durante o curso. Esta presentación pode ser nalgún outro espazo do municipio, ao aire libre, dentro do propio centro educativo... e os convidados e convidadas tan numerosos e variados como estime o propio centro educativo.

Promoverase que o alumnado idee algún tipo de acción de incidencia política para demandar o cumprimento dos dereitos traballados durante o curso, ademais de poder mostrar os seus traballos de vídeo e radio.

Acto final en Carballo