Ir o contido principal
 • Teléfono: 981 24 35 06
 • Email: info@omundoquequeremos.org

Proxecto

ACTIVISTAS POLO MUNDO QUE QUEREMOS 

Con demasiada frecuencia a adolescencia é vista como unha etapa de apatía e egocentrismo. Sen embargo, unha nova xeración de mocidade activista está demostrando que moitos mozos e mozas están, de feito, moi preocupados polos problemas sociais, políticos e ambientais, e están completamente preparados para facer algo ao respecto. Este proxecto pretende apoiar ao alumnado para que coñeza e de algunha maneira entre a formar parte deste movemento global de xuventude inspiradora. Xente moza informada, concienciada e tomando partido.

 

Activistas polo Mundo Que Queremos (OMQQ) é un proxecto de Educación para o Desenvolvemento ( ED) que naceu no ano 2013 e xa chegou a máis de 50 centros educativos,  160 profesores e profesoras e 3.130 alumnos e alumnas. Ten por obxectivo promover que o alumnado galego de secundaria sexa consciente da interconexión que existe entre as realidades locais e as dinámicas globais, para fomentar a conciencia crítica e traballar a corresponsabilidade que todas e todos temos na construción da xustiza social.

 

Por outra banda, non podemos esquecer a situación mundial que estamos a vivir por mor da COVID19. Faise por tanto necesario repensar os programas educativos que se realizaban nas escolas. A nosa experiencia, as conversas con profesorado e alumnado e por suposto a COVID 19, levounos a expor esta nova proposta, mais acaída aos novos tempos que vivimos.

 

Concretando, Activistas polo Mundo Que Queremos:

 

• É unha iniciativa que mestura a presencialidade e a virtualidade (aula moodle), polo que será  posible desenvolvela en calquera dos posibles escenarios.

• A través do acompañamento continuo aos profesores/as, este proxecto servirá de complemento á practica  didáctica.

• Promove competencias como: 

 

 1. Comunicación lingüística. Promovendo a habilidade de usar a lingua ( tanto a galega como a castelá) para expresar ideas e relacionarse con outras persoas de maneira oral e/ou escrita.
 2. Competencia dixital. Implicando o uso seguro e crítico das TIC para obter, analizar, producir e intercambiar información.
 3. Aprender a aprender. O alumnado desenvolverá a súa capacidade para iniciar a aprendizaxe e persistir nel, organizar as súas tarefas e tempo, e traballar de xeito individual e/ou colaborativo para conseguir un obxectivo.
 4. Competencia social e cívica. Traballarán á capacidade para relacionarse coas persoas e participar de maneira activa, participativa e democrática na vida social e cívica.
 5. Conciencia e expresións culturais. Traballarase a capacidade para apreciar a importancia da expresión a través dos guións de radio, a fotografía, a música, etc.

Infografia activis

 

 

TEMPORIZACIÓN

O proxecto abórdase ao longo do curso a través de seis sesións: 2 presenciais ( se é posible)  e 4 virtuais, nas que a través de metodoloxías innovadoras como a análise doutras realidades da man dos seus protagonistas, videoconferencias con activistas doutros países, a radio como metodoloxía de comunicación transformadora e de denuncia,  ou a contrapublicidade e o ciberactivismo apoiarán ao alumnado para construír activismos xuvenís que transcendan o centro educativo.

 

Comezará no mes de novembro de 2020 cunha sesión formativa para o profesorado participante. As sesións que ten que desenvolver o alumnado comezarán en xaneiro 2021 e prevese a súa finalización en abril do 2021. As datas son flexibles e poderán adaptarse a realidade de cada centro educativo.

 

 1. Que significa ser activista? Primeiro obradoiro presencial na aula onde damos a coñecer o proxecto e a aula virtual. Semana do 11 ao 15 de xaneiro 2021.
 2. Achegámonos a outras realidades. A través da aula virtual. Semana no 18 ao 22 de xaneiro 2021.
 3. Encontros con activistas doutros paises. Aula virtual. Semana do 25 de xaneiro ao 5 de febreiro 2021.
 4. Comunicación transformadora. Aula Virtual. Semana do 8 ao 12 de febreiro 2021.
 5. Obradoiro radio. Presencial na aula. Semana do 18 de febreiro ao 5 de marzo 2021.
 6. Ciberactivismo. Aula Virtual. Semana do 6 ao 9 de abril 2021.
 7. Saltamos á rúa! ( se é posible) Acto final de activismo e de visibilidade do proxecto. Abril 2021 

Accede aquí a nosa aula virtual.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PROXECTO:


PARA O ALUMNADO:


PARA O PROFESORADO