Ir o contido principal
  • Teléfono: 981 24 35 06
  • Email: info@omundoquequeremos.org

Incidencia Política

ACTIVISTAS polo Mundo Que Queremos impulsa ao alumnado a tomar parte activa como cidadáns  e cidadás en contextos relevantes de poder. Participar é implicarse no que estás a facer; propor e actuar. É unha responsabilidade individual e voluntaria, e ao compartirse chamámola co-responsabilidade. Nesta co-responsabilidade colectiva é onde descansa a participación do noso proxecto. ACTIVISTAS polo Mundo Que Queremos é ante todo un proxecto educativo que prima a participación dos mozos e mozas para incidir e cambiar a súa realidade.

VISIBILIZACIÓN-SENSIBILIZACIÓN-DENUNCIA


Visibilizar: facer visible artificialmente o que non pode verse a primeira ollada. Con esta acción ademais de difundir ou comunicar, inténtase mostrar a realidade, situación ou problemática de certas persoas que non sempre son coñecidas e sobre as que non necesariamente as persoas ou a sociedade teñen un interese aparente.  


Sensibilizar: quizais esta acción sexa a que xere máis dificultades porque implica lograr un cambio de actitude ou opinión sobre unha determinada situación ou problemática social. O obxectivo será que un determinado público e ata a sociedade cambie a súa visión ou crenza con respecto de un determinado feito.  
 Pensar, sentir e actuar: así se constrúe a sensibilización non seu sentido social xenuíno. Non se trata de lograr simplemente unha reacción emotiva e individual, que podería ser compatible coa cultura dominante. Tratar de partir do coñecemento e da reflexión sobre o que nos indigna ou emociona, para concluír nunha acción social coherente. Porque a sensibilización como práctica solidaria debe ser activista e colectiva, cidadá pois.  


Denunciar: ten mais que ver coa mobilización cidadá e a presión política. Chámaselle ao reclamo dun conxunto de persoas unidas polo mesmo obxectivo, ou finalidade social, xa sexa contra o Estado, contra algunha empresa ou suxeito particular, contra a realización de determinados actos, etcétera, que ten como obxectivo lograr a modificación do estado de devandita cuestión, impulsora da queixa ou do conflito. Ademais pretende facer coñecer ao resto da sociedade a existencia do problema.   
 

lkjlkj