Ir o contido principal
  • Teléfono: 981 24 35 06
  • Email: info@omundoquequeremos.org

Pensamento Global

OMQQ ( O mundo que queremos) utiliza diversos mecanismos para potenciar unha cidadanía cun sentido global, persoas que se recoñecen como pertencentes a unha comunidade mundial de iguais, preocupados polos temas colectivos e que reclaman o seu protagonismo no desenvolvemento dos  procesos sociais e políticos, tanto de aquí como de alá. 

 

A primeira parada de O Mundo que Queremos achega aos centros educativos un debate e unha reflexión sobre temas como a desigualdade de xénero, o desenvolvemento sostible, ou a corresponsabilidade … a idea e xerar un proceso educativo encamiñado a promover unha conciencia crítica sobre a realidade mundial.

Estará facilitada polas educadoras de Solidariedade Internacional de Galicia.

 

No mes de abril,  visitarán os centros educativos dúas persoas que traballan dende os seus países para transformar a realidade. A  través das súas experiencias vitais e a súa colaboración en proxectos financiados pola cooperación galega, contaranlle ao alumnado como loitan contra a desigualdade dende as súas comunidades,  desmontando moitos dos prexuízos que poidan existir sobre os seus países. Así coñeceremos de primeira man a Cooperación para o Desenvolvemento, como o conxunto de políticas, actividades, proxectos e programas elaborados para colaborar con persoas, pobos, rexións ou países que precisan de apoios para mellorar as súas condicións de vida, para desenvolver plenamente as súas potencialidades ata alcanzar unha vida digna e autónoma.

A visita internacional estará organizada pola ONGD Asemblea de Cooperación pola Paz ( ACPP)

 

Visita de activistas internacionais